Công ty TNHH Giám định hàng hải Vũng Tàu: Cần tuyển

Connect Unlimited

Administrator
Thành viên BQT
02 nam nhân viên trình độ cao đẳng, đại học

Ưu tiên kỹ sư cơ khí, dưới 40 tuổi

Địa chỉ: 520A Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu

Liên hệ: 0931211669 (chú Diễm)

Jobs-Logo.png
 

Việc làm nổi bật

Top