Công ty PETEC tuyển Chuyên viên kinh doanh xăng dầu

Connect Unlimited

Administrator
Thành viên BQT
a4H5sXxukyNd4HHKWBdN3EbOSUYyZ1kZ25e4KVYyfMJR=w1600-h900-rw

Nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức — Hành chính, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)
Địa chỉ: số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Số điện thoại: (08) 39.305.774.
 

Việc làm nổi bật

Top